Εγγραφή Μέλους

Την ιδιότητα του Μέλους του Η.F.A.A. μπορούν να αποκτήσουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την σύγχρονη αντίληψη της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής επιστήμης και πρακτικής.

Συνέδρια ανά Έτος

Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος έχει καθιερώσει, από την έναρξη της λειτουργίας του, την διοργάνωση Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου που διοργανώνεται υπό την αιγίδα Πανεπιστημίων της ελληνικής επικράτειας (Ελλάδα, Κύπρος).

Ανακοινώσεις

Το 15ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη, στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2016 στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Grand Hotel Palace.